C A R I   T U J U A N
W I S A T A M U  D I S I N I
Tarif Tol (Rp)
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V
golongan 1
Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
golongan 1
Truk dengan 2 (dua) Gandar
golongan 1
Truk dengan 3 (tiga) Gandar
golongan 1
Truk dengan 4 (empat) Gandar
golongan 1
Truk dengan 5 (lima) Gandar atau lebih